Själva företaget har 1500 kvadrat meters produktion hall och 12 högt erfarna svettsare med arbetserfarenhet i Tyskland, Sverige och Norge.

Vi kan erbjuda att produsera icke standart stål produkter som:

  • stål ramarna för byggnader och lagerlokaler
  • transformatorstationer och husbygge
  • fisk böndernas utrustning
  • broar
  • reklam poster
  • kanaler
  • kabelkanaler till el kablar
  • torns för vindkraftverk
  • pallgafflar
  • andra icke standarta produkter

Vi erbuder lösningar till att minska transportkostnader innan monteringen av slutprodukten på våra lokaler i Sverige.

Här hittar du alla sertifikater att ladda ner här.

Beskrivning av våra utförda arbeten finns under Referenser.