Stål

Huvudföretaget har 1500 kvm produktionsanläggningar och 12 högkvalificerade svetsare med arbetserfarenhet i Tyskland, Sverige och Norge.

Vi kan erbjuda dig att producera icke-standardiserade stålprodukter som:

 • stålramar för byggnader och lager
 • transformerade transformatorstationer och hus
  utrustning för fiskodling
 • broar
 • reklam står
 • kanaler
 • elektriska ledningsstöd
 • torn för vindkraftverk
 • gafflar för gaffeltruckar
 • andra icke-standardprodukter

Vi erbjuder lösningar för att sänka transportkostnaderna när vi avslutar produkten i våra lokaler i Sverige.

Vänligen hitta våra certifikat för nedladdning här.

Våra arbeten finns i fältreferenser.